Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
39

I C 426/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność zarządu drogi za nienależyte utrzymanie drogi, skutkujące powstaniem szkody. niewłaściwa organizacja pracy zarządu dróg jako podstawa przypisania mu odpowiedzialności za skutki wypadku.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. J. T. po rozpoznaniu w dniu 23.09.2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa A. L. przeciwko Powiatowi (...) - Zarząd Dróg Powiatowych w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych Powiatu (...) - Zarząd Dróg Powiatowych w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 280/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2020-06-24

Data publikacji: 2022-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Weksel in blanco jest bezpośrednio powiązany z deklaracją wekslową i łącznie stanowią one o zobowiązaniu wystawcy weksla. Oznacza to zatem, że do weksla została przypisana deklaracja wekslowa, a wystawca wręczając weksel domaga się jej respektowania. Nie sposób uznać, że zobowiązanie wekslowe może postać bez podpisania i wręczenia weksla. (...)
Sygnatura akt I C 280/19/7 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: sędzia Kajetan Kosterkiewicz protokolant sekr. sąd. Jakub Lis po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa U. G. przeciwko M. F. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 kosztami postępowania obciąża powódkę; Kajetan Kosterkiewicz UZASADNIENIE Powódka U. G. wniosła o zasądzenie od pozwanej M. F.
Czytaj więcej»

I C 3006/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zderzenie ze zwierzęciem (sarną, dzikiem) na drodze publicznej. Obowiązujące przepisy prawa nie formułują odrębnej i generalnej podstawy odpowiedzialności zarządcy drogi za skutki wszelkich zdarzeń które powstają na drodze z powodu pojawienia się na niej zwierzęcia. Ustawodawca nie znalazł dotąd podstaw dla przyjmowania tak szerokiej (...)
Sygnatura akt I C 3006/17/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża w części pozwanego; odstępuje od obciążania poz
Czytaj więcej»

IV P 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 54/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 01 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy : Marek Eichstaedt, Jarosław Antoszewski Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015r. w Szamotułach sprawy z powództwa W. M. przeciwko Straż (...) w S. - o zapłatę 1. Powództwo oddala . 2. Zasądza od powoda na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów zastę
Czytaj więcej»

IV P 79/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 18-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 18-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa A. C. przeciwko Sądowi (...) w P. - o zapłatę 1. Powództwo oddala. 2. Nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa . 3. Zasądza od powódki na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

IV P 161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 161/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 01 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy : Jarosław Antoszewski, Marek Eichstaedt Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa R. K. , M. S. , J. W. przeciwko (...) SP. z o.o. - o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda R. K. tytułem odszkodowania 6.90
Czytaj więcej»

IV P 177/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-05-25

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 25-05-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy :Jarosław Antoszewski, Andrzej Borowczak Protokolant:kier. sekr. Grażyna Tomczak po rozpoznaniu w dniu 25-05-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa J. S. przeciwko D. R. , R. R. – wspólnikom spółki cywilnej (...) Spółka Cywilna w B. - o zapłatę odszkodowania 1 Zasądza od pozwanych solid
Czytaj więcej»

I C 1393/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1393/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 28-05-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 28-05-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa (...) Państwowe S.A. w W. przeciwko I. W. , P. W. - o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej I. W. na rzecz powoda kwotę 17.057,64 zł ( siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i 64
Czytaj więcej»

I C 1239/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2023-03-22

Data publikacji: 2023-05-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Skoro podmiot realizujący transport miejski, umożliwia zakup biletu w stacjonarnym biletomacie, winien przedsięwziąć takie czynności, które zapewnią sprawność działania tego urządzenia, a w razie jego awarii – dokonywać prokonsumenckiej wykładni art. 16 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe i własnego Regulaminu przewozu, w szczególności wówczas gdy (...)
Sygnatura akt I C 1239/22/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: sędzia Kajetan Kosterkiewicz protokolant: sekretarz sądowy Alina Kuczak po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2023 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa Miasto P. - Zarząd (...) w P. przeciwko A. R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda. Kajetan Kosterkiewicz I C 1239/22 UZASADNIENIE Stanowiska stron:
Czytaj więcej»

I C 1434/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 1434/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 27-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 27-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa M. T. (1) przeciwko K. K. (1) - o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.800 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05 lutego 2014r. do dn
Czytaj więcej»