Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
30

I C 975/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2019-03-04

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji gdy powód opiera żądanie wyłącznie na wekslu, a w pozwie domaga się zasądzenia odsetek umownych, które nie wynikają z treści weksla, Sąd uprawniany jest do oddalenia roszczenia odsetkowego w pełnym zakresie. Odsetki umowne w takiej sytuacji wynikają bowiem z kontraktu, który reguluje w sposób indywidualny ich wysokość oraz podstawy (...)
Sygnatura akt I C 975/18/7 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: stażystka Paulina Fąferek po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. przeciwko N. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.150,13 zł; 2 w pozostałym zakresie powództwo oddala; 3 wy
Czytaj więcej»

I C 1434/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 1434/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 27-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 27-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa M. T. (1) przeciwko K. K. (1) - o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.800 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05 lutego 2014r. do dn
Czytaj więcej»

I C 1459/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1459/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 02 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 02-07-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko J. G. - o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 344,52 zł ( trzysta czterdzieści cztery złote i 52/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 s
Czytaj więcej»

I C 1695/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2018-08-13

Data publikacji: 2018-11-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie należy przekreślać możliwości wystąpienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a szkodą w postaci wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika w procesie przedsądowej likwidacji szkody. Niemniej, aby do takiej sytuacji doszło, powstać muszą przesłanki dla skorzystania z fachowej i odpłatnej pomocy. Taka sytuacja (...)
Sygnatura akt I C 1695/16/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża pow
Czytaj więcej»

I C 3006/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zderzenie ze zwierzęciem (sarną, dzikiem) na drodze publicznej. Obowiązujące przepisy prawa nie formułują odrębnej i generalnej podstawy odpowiedzialności zarządcy drogi za skutki wszelkich zdarzeń które powstają na drodze z powodu pojawienia się na niej zwierzęcia. Ustawodawca nie znalazł dotąd podstaw dla przyjmowania tak szerokiej (...)
Sygnatura akt I C 3006/17/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża w części pozwanego; odstępuje od obciążania poz
Czytaj więcej»

I Ns 1594/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 1594/15/7 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 20.06.2016r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z wniosku M. S. przy udziale J. S. , J. P. (1) , M. L. i K. L. - o zasiedzenie ruchomości p ostanawia 1 oddalić wniosek; 2 kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w zakresie dotąd poniesione. SSR Kajetan Kos
Czytaj więcej»

IV P 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 54/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 01 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy : Marek Eichstaedt, Jarosław Antoszewski Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015r. w Szamotułach sprawy z powództwa W. M. przeciwko Straż (...) w S. - o zapłatę 1. Powództwo oddala . 2. Zasądza od powoda na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów zastę
Czytaj więcej»

IV P 79/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 18-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 18-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa A. C. przeciwko Sądowi (...) w P. - o zapłatę 1. Powództwo oddala. 2. Nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa . 3. Zasądza od powódki na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

IV P 177/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-05-25

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 25-05-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy :Jarosław Antoszewski, Andrzej Borowczak Protokolant:kier. sekr. Grażyna Tomczak po rozpoznaniu w dniu 25-05-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa J. S. przeciwko D. R. , R. R. – wspólnikom spółki cywilnej (...) Spółka Cywilna w B. - o zapłatę odszkodowania 1 Zasądza od pozwanych solid
Czytaj więcej»

IV P 250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 24 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 24-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa Przedsiębiorstwo Usługowo - (...) Sp. z o. o. w O. przeciwko D. C. - o zapłatę odszkodowania 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda tytułem odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiąza
Czytaj więcej»