Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
28

I C 100/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zapisy ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w zakresie w jakim przewidują pobrane przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej za przedterminowe rozwiązanie umowy powodującą utratę znacznej części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków finansowych, kształtują obowiązki konsumenta w (...)
Sygnatura akt I C 100/17/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant:p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 5.06.2017r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa P. J. przeciwko (...) (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.243,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie o
Czytaj więcej»

IV P 100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 24-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 24-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa S. M. przeciwko M. K. - o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda tytułem wynagrodzenia za pracę kwotę 400 zł ( czterysta złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2013
Czytaj więcej»

I C 473/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sprzedaż pojazdu z zamontowaną uszkodzoną (wystrzeloną) poduszką powietrzną oraz uszkodzonym napinaczem pasa bezpieczeństwa w przypadku montażu opornika imitującego sprawne działanie tych urządzeń, nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę rzeczy sprzedanej, nawet jeśli o takim montażu i wadzie fizycznej nie wiedział
Sygnatura akt I C 473/15/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 14 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 14-09-2015 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa J. N. (1) przeciwko P. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.783,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.02.2015r. do dnia zapłaty oraz kw
Czytaj więcej»

I C 426/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność zarządu drogi za nienależyte utrzymanie drogi, skutkujące powstaniem szkody. niewłaściwa organizacja pracy zarządu dróg jako podstawa przypisania mu odpowiedzialności za skutki wypadku.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. J. T. po rozpoznaniu w dniu 23.09.2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa A. L. przeciwko Powiatowi (...) - Zarząd Dróg Powiatowych w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych Powiatu (...) - Zarząd Dróg Powiatowych w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 1393/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1393/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 28-05-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 28-05-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa (...) Państwowe S.A. w W. przeciwko I. W. , P. W. - o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej I. W. na rzecz powoda kwotę 17.057,64 zł ( siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i 64
Czytaj więcej»

IV P 161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 161/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 01 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy : Jarosław Antoszewski, Marek Eichstaedt Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa R. K. , M. S. , J. W. przeciwko (...) SP. z o.o. - o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda R. K. tytułem odszkodowania 6.90
Czytaj więcej»

IV P 177/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-05-25

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 25-05-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy :Jarosław Antoszewski, Andrzej Borowczak Protokolant:kier. sekr. Grażyna Tomczak po rozpoznaniu w dniu 25-05-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa J. S. przeciwko D. R. , R. R. – wspólnikom spółki cywilnej (...) Spółka Cywilna w B. - o zapłatę odszkodowania 1 Zasądza od pozwanych solid
Czytaj więcej»

IV P 250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 24 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 24-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa Przedsiębiorstwo Usługowo - (...) Sp. z o. o. w O. przeciwko D. C. - o zapłatę odszkodowania 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda tytułem odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiąza
Czytaj więcej»

I C 1434/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 1434/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 27-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 27-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa M. T. (1) przeciwko K. K. (1) - o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.800 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05 lutego 2014r. do dn
Czytaj więcej»

I C 1459/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1459/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 02 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 02-07-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko J. G. - o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 344,52 zł ( trzysta czterdzieści cztery złote i 52/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 s
Czytaj więcej»