Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
28

I C 426/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność zarządu drogi za nienależyte utrzymanie drogi, skutkujące powstaniem szkody. niewłaściwa organizacja pracy zarządu dróg jako podstawa przypisania mu odpowiedzialności za skutki wypadku.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. J. T. po rozpoznaniu w dniu 23.09.2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa A. L. przeciwko Powiatowi (...) - Zarząd Dróg Powiatowych w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych Powiatu (...) - Zarząd Dróg Powiatowych w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 473/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sprzedaż pojazdu z zamontowaną uszkodzoną (wystrzeloną) poduszką powietrzną oraz uszkodzonym napinaczem pasa bezpieczeństwa w przypadku montażu opornika imitującego sprawne działanie tych urządzeń, nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę rzeczy sprzedanej, nawet jeśli o takim montażu i wadzie fizycznej nie wiedział
Sygnatura akt I C 473/15/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 14 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 14-09-2015 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa J. N. (1) przeciwko P. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.783,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.02.2015r. do dnia zapłaty oraz kw
Czytaj więcej»

I C 1393/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1393/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 28-05-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 28-05-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa (...) Państwowe S.A. w W. przeciwko I. W. , P. W. - o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej I. W. na rzecz powoda kwotę 17.057,64 zł ( siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i 64
Czytaj więcej»

I C 1434/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 1434/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 27-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 27-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa M. T. (1) przeciwko K. K. (1) - o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.800 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05 lutego 2014r. do dn
Czytaj więcej»

I C 1695/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2018-08-13

Data publikacji: 2018-11-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie należy przekreślać możliwości wystąpienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a szkodą w postaci wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika w procesie przedsądowej likwidacji szkody. Niemniej, aby do takiej sytuacji doszło, powstać muszą przesłanki dla skorzystania z fachowej i odpłatnej pomocy. Taka sytuacja (...)
Sygnatura akt I C 1695/16/7 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża pow
Czytaj więcej»

I Ns 1594/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 1594/15/7 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kajetan Kosterkiewicz Protokolant p.o. sekr. sąd. Jagoda Turkot po rozpoznaniu w dniu 20.06.2016r. w Szamotułach na rozprawie sprawy z wniosku M. S. przy udziale J. S. , J. P. (1) , M. L. i K. L. - o zasiedzenie ruchomości p ostanawia 1 oddalić wniosek; 2 kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w zakresie dotąd poniesione. SSR Kajetan Kos
Czytaj więcej»

IV P 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 54/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 01 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy : Marek Eichstaedt, Jarosław Antoszewski Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015r. w Szamotułach sprawy z powództwa W. M. przeciwko Straż (...) w S. - o zapłatę 1. Powództwo oddala . 2. Zasądza od powoda na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów zastę
Czytaj więcej»

IV P 79/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 18-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 18-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa A. C. przeciwko Sądowi (...) w P. - o zapłatę 1. Powództwo oddala. 2. Nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa . 3. Zasądza od powódki na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

IV P 100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 24-08-2015 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 24-08-2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa S. M. przeciwko M. K. - o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda tytułem wynagrodzenia za pracę kwotę 400 zł ( czterysta złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2013
Czytaj więcej»

IV P 161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 161/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szamotuły, dnia 01 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Ławniczak Ławnicy : Jarosław Antoszewski, Marek Eichstaedt Protokolant:st. sekr. sąd. Daria Olech po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. w Szamotułach sprawy z powództwa R. K. , M. S. , J. W. przeciwko (...) SP. z o.o. - o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda R. K. tytułem odszkodowania 6.90
Czytaj więcej»